ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบล็อกเรืองวิทย์คอมพิวเตอร์คลับ คลับของชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย นักเรียนยุคใหม่ ไฟแรงสูง !!!!

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมการทำ Blog

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554

08.30 - 10.30  ปฏิบัติการ การสร้าง Blog
10.30 - 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00  ปฏิบัติการ การสร้าง Blog (ต่อ)
12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30  ปฏิบัติการนำภาพมาเพื่อตกแต่ง Blog
14.30 - 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30  ปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Photoshop

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น