ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบล็อกเรืองวิทย์คอมพิวเตอร์คลับ คลับของชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย นักเรียนยุคใหม่ ไฟแรงสูง !!!!

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมการทำ Blog

วันพูธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554

08.30 - 10.30  ปฏิบัติการ  การตกแต่ง Blog และการแทรกเสียง
10.30 - 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00  การนำเนื้อหาทางภาษาอังกฤษเข้าสู่ Blog
12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลาง
13.00 - 14.30  การเชื่อมต่อ ( Link ) ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
14.30 - 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30  นำเสนอผลงาน/พิธีปิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น